devilsketch

» Digital » Loại khác |     17-06-2009     | Tác giả: fancyman Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

bản vẽ chì của bức hình cũ......lâu ko post cố gắng nhây thêm một bài......

Zider đã tham gia gởi bình luận
conmabequa, rabid, fancyman, satthupc, pichoho
 1. conmabequa
  conmabequa 09-07-2009, 07:29 AM
  Diablo... Giống quá!
 2. rabid
  rabid 17-06-2009, 11:56 PM
  Làm bản lên màu đi thôi rồi fav tiếp ! hehe!
  fancyman
  fancyman 18-06-2009, 03:50 PM
  thanks for fav! .......
 3. satthupc
  satthupc 17-06-2009, 07:32 PM
  .... đẹp, ráng tạo thêm không khí nữa là ok
  fancyman, quangthuong đã thích
  fancyman
  fancyman 17-06-2009, 08:25 PM
  ồ đúng vậy phần dưới chưa tạo được không gian lắm. thanks bạn!
 4. pichoho
  pichoho 17-06-2009, 07:11 PM
  đẹp thế @Q@...
  fancyman, quangthuong đã thích