Đèn Absolute

» Production » Thủ công |     26-03-2014     | Tác giả: quynhkhuyen Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Chiếc đèn đầu tiên mình làm bằng vỏ chai rượu cũ.

Màu của chai rượu chuyển rất đẹp vì vậy mà mình kéo độ chuyển đó lên phía chao đèn.Zider đã tham gia gởi bình luận
superlouuuu
  1. superlouuuu
    superlouuuu 30-03-2014, 11:46 PM
    chắc phải làm thử luôn quá !!
    quynhkhuyen đã thích