đài sen

» Nhiếp ảnh » Miscellanious |     05-10-2009     | Tác giả: acamax Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

text xấu ìn
canon 30D

Zider đã tham gia gởi bình luận
ooroyoo
  1. ooroyoo
    ooroyoo 06-10-2009, 06:21 AM
    theo mình thì đây chưa phải góc đẹp nhất. Có lẽ góc hướng đài sen qua phải, kéo bố cục về 1/3 trái và màu đài sen tươi lên xíu nữa (nhưng vẫn hòa vào nền đơn sắc) để tạo điểm nhấn. Khi ấy, text đưa qua phải để cân bằng phi đối xứng cho bố cục
    Có nói sai xin bõ qua ^^!
    acamax đã thích