Đại chiến tàu khựa

» Digital » Digital art |     01-10-2013     | Tác giả: laptran90 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Nội dung: Tàu khựa đã đưa robot đến đánh phá VN nhưng lại bị quân dân VN đánh cho tơi tả. Mình vẽ miêu tả nó đang ngo ngoe giẫy chết nhưng chưa ra lắm. Rất mong được sự góp ý của mọi người...Zider đã tham gia gởi bình luận
quangboy, superlouuuu, Cooldesignvn
 1. quangboy
  quangboy 29-05-2014, 09:38 PM
  Tại sao lại vẽ thằng tàu khựa to như con boss thế =.=. Với ta no chỉ là con kiến thôi ~_~
 2. superlouuuu
  superlouuuu 03-10-2013, 02:44 AM
  vẽ cho nó tan nát nữa đi !!! m/
 3. cooldesignvn
  Cooldesignvn 01-10-2013, 10:52 PM
  Đúng rồi. cảm giác vẫn đang trong trận chiến, bất phân thắng bại.