crazy guy

» Graphic Design » Art direction |     05-04-2012     | Tác giả: animentor Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

tập tô xx..h + pts

Zider đã tham gia gởi bình luận
cuongdpi, animentor, kbiet, tsukasa169, latez, vaninavanini, design0411, n9raphic
 1. cuongdpi
  cuongdpi 12-04-2012, 04:48 AM
  cho hoi cai nay` to lai hay ve~ hoan` toan` vay.
  animentor đã thích
  animentor
  animentor 12-04-2012, 08:07 PM
  vẽ hoàn toàn bạn ak`...
 2. kbiet
  kbiet 11-04-2012, 08:18 PM
  hay
  animentor đã thích
 3. tsukasa169
  tsukasa169 09-04-2012, 09:10 AM
  tập tô mà tô ngon thế )
  animentor đã thích
 4. latez
  latez 08-04-2012, 03:59 AM
  Cho em share cái nha !
  animentor đã thích
 5. vaninavanini
  vaninavanini 06-04-2012, 10:08 PM
  Nhìn hài vãi, tạo hình kute. Thích!
  animentor đã thích
 6. design0411
  design0411 06-04-2012, 08:34 AM
  hehe, có chiếc này đi bão dc rồi......thích cái xe, thích cái dáng ngồi...
  animentor đã thích
 7. n9raphic
  n9raphic 06-04-2012, 06:10 AM
  Fun! Thích chiếc Cub .
  animentor đã thích