Cột đèn

» Nhiếp ảnh » Miscellanious |     28-10-2010     | Tác giả: max Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

..............................................................................

Zider đã tham gia gởi bình luận
hezyart, max, ngocnta, ruko, tuanlogo
 1. hezyart
  hezyart 29-03-2011, 10:51 AM
  em chẳng thấy cáu đèn đâu cả!
  max
  max 29-03-2011, 12:07 PM
  Bóng đèn là cái lòi ra tròn tròn đó bạn!
 2. ngocnta
  ngocnta 29-10-2010, 02:47 AM
  1 cái nhìn mới
  max
  max 04-04-2011, 04:55 PM
  Hì hì, bình thường có gì like
  ruko
  ruko 03-04-2011, 11:53 PM
  like cau tl nay
  max
  max 24-02-2011, 08:26 PM
  Thích nhìn bằng những góc mà bình thường chả bao giờ nhìn
 3. tuanlogo
  tuanlogo 28-10-2010, 11:21 PM
  góc chụp hay, bố cục cũng hay, cho 1 cảm giác khác khác
  max
  max 24-02-2011, 08:26 PM
  Dễ gây lầm tưởng nhỉ