CHAGE

» Graphic Design » Thiết kế Thương hiệu |     13-08-2010     | Tác giả: albu Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

C.E.O TOOL - CHAGE MANAGEMENT
Logo cho phần công cụ quản lý các thay đổi lớn trong doanh nghiệp

Zider đã tham gia gởi bình luận
catdesign, ideaeyes
  1. catdesign
    catdesign 01-06-2011, 05:05 AM
    dùng len trong corel phải ko bạn
  2. ideaeyes
    ideaeyes 31-08-2010, 03:37 AM
    nhìn khá hay, logo tạo cảm giác đang zoom và bị đẩy đi. Ý tưởng bạn là gì