CE Planet (part 2)

» Digital » Digital art |     29-04-2012     | Tác giả: nhatnguyen Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

CE Planet Design Competition II
Thái Lan 2012

CE Planet là một cuộc thi thiết kế platform toy (đồ chơi nền) được tổ chức bởi MAFIA Factory, một công ty đồ chơi Thái Lan.

Tôi may mắn biết đến cuộc thi qua facebook và đã đạt được giải nhì.

Trên đây là một số tác phẩm chọn lọc trong cuộc thi.

Phần 1: http://www.zda....80521

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ: facebook.com/ceplanet