bye dad !

» Digital » Photo Manipulation |     01-08-2009     | Tác giả: tungoy12 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

bye dad !
---
glass celling : http://stirlace...86449
mod : http://duchesse...48426
plane: http://sceptre6...09253

Zider đã tham gia gởi bình luận
donamuo, bo0x
 1. donamuo
  donamuo 01-08-2009, 07:24 PM
  Mấy cái thanh đứng phản chiếu dưới sàn hơi vô lý vì mấy thanh ở trên bị gãy, còn lại rất đẹp, ánh sáng hay.
  tungoy12 đã thích
 2. bo0x
  bo0x 01-08-2009, 08:37 AM
  Xem lại tấm này của em vẫn rất thích
  tungoy12 đã thích