Bo logo

» Graphic Design » Quảng cáo |     02-07-2010     | Tác giả: duxu80 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Đây là bộ logo của chương trình đào tạo bên công ty Unicom.
Cái này khách hàng đã ok.

Zider đã tham gia gởi bình luận
nntrung81, duxu80
 1. nntrung81
  nntrung81 04-07-2010, 11:45 PM
  Logo đầu cắt từ unilever ra hả bạn?
  duxu80
  duxu80 06-07-2010, 11:48 PM
  cũng có chút chút.