Blue eyes

» Digital » Photo Manipulation |     04-11-2012     | Tác giả: tungoy12 Đề cử tác phẩm Đặc sắc
Bạn có thề xem tác phẩm này nhiều lần để cảm nhận tình cảm của tác giả thông qua kết cấu, ánh sáng và màu sắc.
(12/08/2013)
Blue eyes

Giới thiệu dự án

training retouch .
stock : http://clickype...61618

Zider đã tham gia gởi bình luận
konichiwahay, nonameism3, kesatgai1409
 1. konichiwahay
  konichiwahay 19-08-2013, 05:10 AM
  i like it..^^
  tungoy12 đã thích
 2. nonameism3
  nonameism3 08-11-2012, 10:32 PM
  very nice!!!!!
  tungoy12 đã thích
 3. kesatgai1409
  kesatgai1409 05-11-2012, 10:53 AM
  i like it
  tungoy12 đã thích