beauty in the beast

» Graphic Design » Art direction |     13-11-2009     | Tác giả: moonyk Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Beauty in the beast...
think about it...it might be quite interesting

Zider đã tham gia gởi bình luận
letter, korado
  1. letter
    letter 15-11-2009, 06:49 AM
    dang tinh lam cai gi do ve "Beast in a Beauty" thi bat gap duoc cai nay, tuy phản lại cái ý nghĩa của mình bây giờ..nhưng vẫn luôn thích cách của Moonyk
  2. korado
    korado 14-11-2009, 03:41 AM
    e rất thích phong cách của chị