Beauty Goddess

» Digital » Photo Manipulation |     12-08-2013     | Tác giả: milky Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

My lasted artwork named Beauti Goddess

Hope u guys like it

Stock: Devianart

Design by meZider đã tham gia gởi bình luận
Cooldesignvn, tsukasa169, milky
 1. cooldesignvn
  Cooldesignvn 12-08-2013, 06:19 AM
  Touch da hay quá ta.
 2. tsukasa169
  tsukasa169 12-08-2013, 02:47 AM
  hỏi ngoài lề chút ) mặt nhân vật nữ là do bạn retouch ah, hay ảnh stock vậy
  milky
  milky 12-08-2013, 03:35 AM
  stock + retouch