bài học annatomy cơ bản

» Digital » 3D |     04-08-2013     | Tác giả: animentor Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

qua trình làm tượng chân dung
link video

Zider đã tham gia gởi bình luận
kesatgai1409

Bình luận    |    1 bình luận

Bạn cần phải đăng nhập mới có thể gởi bài viết.
Nến bạn chưa đăng ký thì hãy bấm vào đây để đăng ký.
Chào mừng bạn đến ZideanART !

  1. kesatgai1409
    kesatgai1409 04-08-2013, 08:31 PM
    tuyệt thật, thật đáng ngưỡng mộ
    animentor đã thích