AVIATOR

» Digital » Photo Manipulation |     01-06-2012     | Tác giả: tungoy12 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

with ps : 2 hours
----
http://browse.d...8fjk1

Zider đã tham gia gởi bình luận
tsukasa169, iampth
 1. tsukasa169
  tsukasa169 07-06-2012, 01:07 PM
  T.T pro qua
  tungoy12 đã thích
 2. iampth
  iampth 07-06-2012, 08:40 AM
  đẹp lắm bạn
  tungoy12 đã thích