anime

» Graphic Design » Loại khác |     15-02-2016     | Tác giả: 9508 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

bản vẽ này mình vẽ bằng ứng dụng "sketchbook for galaxy" trên android. ứng dụng dể sử dụng,chủ  yếu vẽ thủ công và pha màu, toàn bộ vẽ bằng tay qua bút spen không hề dùng phần mềm chỉnh sửa. mong các bạn xem và góp ý