a white dream...

» Nhiếp ảnh » Experimental |     12-04-2012     | Tác giả: qtqnhat Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

ngủ mơ thấy màu trắng
.
.
.
(bộ ảnh đầy đủ hơn: https://www.fac...ype=1)

Zider đã tham gia gởi bình luận
quanvuluong
  1. quanvuluong
    quanvuluong 13-04-2012, 08:50 AM
    Bí hiểm...!
    qtqnhat đã thích