Genuine's Homepage Version 3.0

» Digital » Thiết kế web |     30-10-2002     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

version 3.0 của genuine, sử dụng hầu hết là typography ....

Zider đã tham gia gởi bình luận
shi2nqt, fire, net_touch, homelessness, dzukhanh
 1. shi2nqt
  shi2nqt 01-11-2002, 09:59 PM
  cái gì mà kinh dị quá.. muốn xỉu 300đ
 2. fire
  fire 31-10-2002, 11:07 PM
  gen oi, ong goi ID mai the, ong la giam khao ma
 3. net_touch
  net_touch 30-10-2002, 06:01 PM
  ... chòi oi , mới tâm sự tính làm ver 3.0 typo hôm nào, chưa kịp làm gì hết, n gen đã release trước gòi , đẹp wé ... bó tay ...
 4. homelessness
  homelessness 30-10-2002, 02:52 PM
  wow wow I like it
  Really like it
  want some fav ?
  you got it
  want some score ?
  you got 300
  nice work man
 5. dzukhanh
  dzukhanh 30-10-2002, 11:38 AM
  cái hay typo hay, nhưng phong cách này, dzukhanh chẳng thích lắm. . Đừng buồn Khánh nhé.