Genuine's Avatar

» Graphic Design » Loại khác |     13-10-2002     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Genuine's Avatar in Contest

Zider đã tham gia gởi bình luận
huangcai, automatic, 7conver, bluenick, teekai, fire
 1. huangcai
  huangcai 15-05-2006, 06:25 AM
  phần trên sáng quá
 2. automatic
  automatic 05-04-2006, 05:59 AM
  cai' này copy về lảm lại hay tự lảm sao muh đẹp thê'?
  fav
 3. 7conver
  7conver 30-09-2005, 12:20 AM
  nhìn đẹp và ấn tượng , fav cái nè !
 4. bluenick
  bluenick 24-10-2002, 04:48 AM
  toi ghet nhat 1 tac pham nao do phai dua vao 1 photo co' san (hoac di suu tam) ghep lai de thanh 1 tac pham cua mi`nh ! Cua Genuine trong co ve la` la`m tu A-Z nen toi se tang 1 fav+ va 300 diem
 5. teekai
  teekai 14-10-2002, 06:17 PM
  Đang tổ chức cuộc thi mà.. có mục gửi lên á!
 6. fire
  fire 14-10-2002, 01:49 AM
  gen hết đề tài hả, soa gửi cái avartar lên thế