Genuine's ID

» Graphic Design » Loại khác |     13-10-2002     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Genuine's ID

Zider đã tham gia gởi bình luận
huangcai, bluenick, webspy
 1. huangcai
  huangcai 15-05-2006, 06:23 AM
  cool!!!!!nhưng mà bự quá sao làm avatar được?
 2. bluenick
  bluenick 24-10-2002, 04:49 AM
  Pretty cool as usual ! 300+ don`t hesitate !
 3. webspy
  webspy 14-10-2002, 12:12 AM
  mèn chơi shock quá .. gen coi bộ khoái con optical ha ...