Genuine' Desktop

» » |     12-10-2002     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

hehe .. Win 2000 pro 100% ... hiện giờ đang xài á

Zider đã tham gia gởi bình luận
homelessness, rtx101
 1. homelessness
  homelessness 13-10-2002, 10:52 AM
  home cung phai lam 1 cai destop moi duoc, ma cai cua genuine nhin giong mac ton, dong i voi rtx101 100%, home o ben nay dung mac ghet khong chiu duoc, chuot thi 1 nut, chuong trinh thi it, buc het ca minh, cha thay hon windows ti nao ca.
 2. rtx101
  rtx101 12-10-2002, 11:22 AM
  mấy xếp khoái Mac style ghê ha!
  xếp gen cho cái icon text background sáng lên trùng với wallpaper, trông thế đỡ lạc màu!