Fine Detail and Replace Background

» » |     28-09-2002     | Tác giả: ngocquang Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Bài này hay và hữu dụng lắm đó

Zider đã tham gia gởi bình luận
chocobo
  1. chocobo
    chocobo 28-11-2002, 01:03 AM
    Bonbon oi ban có thể chỉ cho mình cách change background này được không? Mình rất thích effect này. :-)