Red and G

» Digital » 3D |     27-09-2002     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Làm cũng khá lâu rồi ... nhưng hôm nay mới post lên á .. góp ý giùm he

Zider đã tham gia gởi bình luận
7conver, redkitty, webspy, uno, genuine
 1. 7conver
  7conver 30-09-2005, 12:19 AM
  nnhìn cũng tàm tạm anh , được cái màu hay !
 2. redkitty
  redkitty 04-05-2004, 06:21 AM
  Nhìn hay lắm, đẹp nữa, màu "nổi" ghê +300
 3. webspy
  webspy 01-10-2002, 08:30 AM
  MÈN ... TRÔNG NÓ GIỐNG CON GÀ
 4. uno
  uno 28-09-2002, 09:10 PM
  cũng đưọc nhưng mà anh bỏ ít chi tiết vô wá nên bên fải fỉa đưới hơn bị trống á

  cho bao nhiêu điểm ta 300đ
 5. genuine
  genuine 27-09-2002, 12:22 PM
  góp ý giùm ha ...