loSt thE wAY

» Digital » 3D |     31-05-2002     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

testing for ZideanART

Zider đã tham gia gởi bình luận
max, sandclock, ilumtics, 7conver, tintin82au
 1. max
  max 23-01-2011, 12:29 PM
  Đây là tác phẩm đầu tiên trong ZDA
 2. sandclock
  sandclock 17-12-2008, 07:00 AM
  xấu ..... góp ý quá ngắn
 3. ilumtics
  ilumtics 13-09-2006, 06:12 AM
  không được đẹp cho lắm >__<
 4. 7conver
  7conver 05-03-2005, 09:48 PM
  cái nè xấu wúa !
 5. tintin82au
  tintin82au 05-06-2004, 03:53 PM
  Ủa, dễ thương dzầy sao kô ai cho điểm + comments dậy cà.

  Tui +300 khuyến mãi nha.

  ^_^