Dark Magic II

» Digital » Digital art |     11-03-2004     | Tác giả: dzukhanh Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Buổi tối êm đềm và những thiên thần lại trở về ....

Làm tặng cho một người bạn ... Một người bạn luôn dành ký ức và thời gian cho bóng đêm ...

Dark style ...
------------------------------------
PS : Sorry post lại ... Zidean ko cho edit hình .... ... Tại post lên cho nó đỡ kỳ một chút ....Zider đã tham gia gởi bình luận
Adventer, lonelynight
  1. adventer
    Adventer 22-03-2004, 08:17 AM
    Nhìn khíp wé!!!! Đang 2 giờ sáng mà coi pix này.... ẹc!!
  2. lonelynight
    lonelynight 11-03-2004, 08:21 PM
    hic, look so scary