Chùa Xiêm Cán Bạc Liêu

» Nhiếp ảnh » Portraits |     12-08-2007     | Tác giả: thai1980 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Mỗi ngày trước khi mặt trời lặn các Sư tập trung đến điện thờ lớn để niệm kinh...Trước khi giũ sạch bụi trần, thành tâm tụng niệm...mỗi Sư mỗi người một tâm trạng.

Zider đã tham gia gởi bình luận
maytrang
  1. maytrang
    maytrang 13-08-2007, 12:20 AM
    cây thông phía bên trái nếu anh chụp lấy được toàn bộ phần ngọn cây nhìn sẽ hay hơn đó