Chùa Xiêm Cán Bạc Liêu

» Nhiếp ảnh » Place |     12-08-2007     | Tác giả: thai1980 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Chùa Xiêm Cán Bạc Liêu - điện thờ chính

Zider đã tham gia gởi bình luận
maytrang, beheocon
  1. maytrang
    maytrang 13-08-2007, 12:18 AM
    bầu trời xanh, phong cảnh yên bình thích nhỉ
  2. beheocon
    beheocon 12-08-2007, 07:53 AM
    Chốn linh thiêng ! thật an bình !