DarkHole

» Graphic Design » Minh họa |     12-08-2007     | Tác giả: conmabequa Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Ps+mouse
chài , ý tưởng là như thế nhưng vẫn chưa đủ trình thể hiện T__________T
-------------------------------
Mong được chỉ bảo thêm
---------------------------------

Zider đã tham gia gởi bình luận
beheocon, deni
  1. beheocon
    beheocon 17-08-2007, 09:54 PM
    xem cái nì thấy giống cái giếng thùy tình hén !
  2. deni
    deni 12-08-2007, 07:11 AM
    bạn làm rất tốt mà, thấy đựoc chiều sâu!