Catalogue Thai Binh Escalator

» Graphic Design » Layout - Dàn trang |     24-07-2007     | Tác giả: muongbocap Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Thai Binh Escalator Company
16 page catalogue (cover included)
* Size: 20x20cm
* Images source: www.Photostock.com/ www.photolife.com.kh
* Soft: Ai CS 11/ Photoshop

Zider đã tham gia gởi bình luận
kryxtal
  1. kryxtal
    kryxtal 24-07-2007, 08:01 PM
    thiết kế đơn giản, nhưng o kém phần hiện đại, tuy nhiên o thích phần text lắm , hình cũng bị bể nữa ???! cho 4 chim ! hehehehe