3D Graffiti

» Graphic Design » Quảng cáo |     19-02-2010     | Tác giả: nhatnguyen Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Block
3D Graffiti
Phần mềm: CorelDRAW X4

Cái này gọi là 3D nhưng vẽ trên nền 2D (với nhiều nguồn sáng khác nhau).

Xem phần vẽ nháp ở hình đi cùng ^^

Zider đã tham gia gởi bình luận
kienkjt, kbiet
  1. kienkjt
    kienkjt 15-08-2010, 01:00 PM
    cung dep nhung chua co'anh' sang' ro~ rang`
  2. kbiet
    kbiet 24-02-2010, 03:01 AM
    hic nhin cu the nao y