Scope

» Digital » Digital art |     03-06-2002     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

hehe, vẽ từ hồi mới học AI .... hổng biết bây giờ có vẽ được hông nữa

Zider đã tham gia gởi bình luận
7conver
  1. 7conver
    7conver 06-03-2005, 12:09 PM
    chẳng có ai comment thì mình comment dzậy ! nhìn hông ra chi hết tròi ! hông biết tác giả muốn nói chi đây !