profile_TLE

» Graphic Design » Quảng cáo |     04-03-2007     | Tác giả: duxu80 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Minh đang làm demo cho bên khách hàng, mọi người góp ý kiến cho mình với.

Zider đã tham gia gởi bình luận
helianthus, max
  1. helianthus
    helianthus 04-03-2007, 10:45 PM
    crop hình lại đi anh trai, để hình vậy nhìn full có thấy được gì đâu, đơn giản mà trống quá, nhìn không cân so với bố cục chung
  2. max
    max 04-03-2007, 08:21 PM
    Nhìn hơi đơn giản , cái hình chính là tòa nhà nên cho to một chút !