Bia sach

» Graphic Design » Layout - Dàn trang |     22-01-2007     | Tác giả: duxu80 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một bìa sách cho hội nông dân Việt Nam.

Zider đã tham gia gởi bình luận
ju86, toi0latoi
  1. ju86
    ju86 23-01-2007, 07:26 AM
    Bố cục không có điểm nhấn , phần trên quá trống
  2. toi0latoi
    toi0latoi 23-01-2007, 12:20 AM
    hờ hờ.. lâu lắm mới thấy có cái dính dáng đến trung ưong, chính phủ . Nhìn cái giáo trình này giống bộ luật á