keyboard

» Nhiếp ảnh » Stock Photo |     12-12-2006     | Tác giả: dinobrain Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

bàn phím của máy mình ngồi ở cty, hơi bị dơ do ngày nào cũng móc tai, ngoay mủi vò đầu vò tóc ... chụp bằng mobile nên kô nét lắm... mọi người thoai mái sử dụng hình ..