A nice day7

» Graphic Design » Thiết kế Thương hiệu |     01-12-2006     | Tác giả: sweetbunny Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

lâu gùi kg có j ra tro ... nay làm cái này mọi nguoi comment nha ^^

Zider đã tham gia gởi bình luận
ju86, hanasazumi
  1. ju86
    ju86 02-12-2006, 07:52 PM
    Dễ thương ghê
  2. hanasazumi
    hanasazumi 01-12-2006, 10:51 PM
    dễ thương lắm! fav ne`