ASUS Flash Bios

» Digital » Digital art |     02-06-2002     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

ASUS motherboard Splash screen

Zider đã tham gia gởi bình luận
7conver, lamx

Bình luận    |    3 bình luận

Bạn cần phải đăng nhập mới có thể gởi bài viết.
Nến bạn chưa đăng ký thì hãy bấm vào đây để đăng ký.
Chào mừng bạn đến ZideanART !

  1. 7conver
    7conver 06-03-2005, 12:08 PM
    hay ghen à ! màu cũng hay nữa đó pác à !
  2. lamx
    lamx 07-09-2003, 09:35 AM
    thằng em bây giờ cũng đang sài asus nè