The Genius

» Digital » Digital art |     17-10-2006     | Tác giả: seisupi Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Credits: Aethereality http://www.aethereality.net/ / Celestial-star.net http://celestial-star.net/ / HYBRID GENESIS http://hybrid-g....html

Zider đã tham gia gởi bình luận
pinkcloud, sweetofloves

Bình luận    |    2 bình luận

Bạn cần phải đăng nhập mới có thể gởi bài viết.
Nến bạn chưa đăng ký thì hãy bấm vào đây để đăng ký.
Chào mừng bạn đến ZideanART !

  1. pinkcloud
    pinkcloud 03-11-2006, 08:41 AM
    Màu sắc ấn tượng wá FAV
  2. sweetofloves
    sweetofloves 17-10-2006, 07:05 PM
    bạn làm đẹp quá hen , nhưng con mắt mà sắc sảo tí là prefect ^^