ZDA Offline Available

» Digital » Digital art |     27-06-2003     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Làm cho ngày 28-06-2003....

+ Font:
- BN Internet
- Trebuche MS

Zider đã tham gia gởi bình luận
7conver, diempucca, redkitty, truongoi, teekai, shearer, dawebds, webspy, bkons
 1. 7conver
  7conver 30-09-2005, 12:16 AM
  text khá hay , đơn giản nhưng hiệu quả !
  Không gian tốt !
 2. diempucca
  diempucca 19-09-2005, 11:02 PM
  đơn giản , dể thương +100
 3. redkitty
  redkitty 18-11-2003, 09:35 AM
  Quá xá đẹp +300
 4. truongoi
  truongoi 27-06-2003, 08:34 AM
  cái này cho thêm xanh đỏ tím vàng dzô là wá cool lun á... 100đ thui.
 5. teekai
  teekai 27-06-2003, 07:41 AM
  Bố cục rồi rạc, tạo cảm giác không chắc chắn và màu sắc thì khỏi phải nói, quá nhạt nhẻo quá không rõ ràng. Với tiêu đề Offline đi họp mọi người mà dường như đây là một poster quảng cáo hay một tờ bướm quảng cáo cho Zidean mà thôi. Nói chung chưa phải là một Art hay! 50+
 6. shearer
  shearer 27-06-2003, 03:26 AM
  cool lắm anh gen ạ
 7. dawebds
  dawebds 27-06-2003, 02:29 AM
  wow
  +300
 8. dawebds
  dawebds 27-06-2003, 02:28 AM
  wow, đẹp ghê..
  +300
 9. webspy
  webspy 27-06-2003, 02:24 AM
  chuồn chuồn đâu có giống con rồn đâu ta, sao lại tên là dragon )
  cool
 10. bkons
  bkons 27-06-2003, 02:02 AM
  Được đấy anh bạn, đoạn text ở dưới+ con chuồn chuồn wá đẹp. Con chuồn chuồn ở đâu vậy? cho được ko?

  Tui thích dragonfly
  +300