Wisher

» Digital » Digital art |     05-09-2006     | Tác giả: seisupi Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Seisupi vs Sam
Round 05 | Challenge: Clamp | By Seisupi
Texure by Aethereality http://www.aethereality.net/

Để 1 tuần rồi sẽ chuyển sang chế độ lưu trữ

Zider đã tham gia gởi bình luận
se7enboi
  1. se7enboi
    se7enboi 05-09-2006, 07:40 AM
    hmm u can blend hehe nhìn cũng ổn, thích cái màu