Beautiful Woman

» Digital » Digital art |     04-09-2006     | Tác giả: seisupi Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Seisupi vs Sam
Round 01 | Challenge: Clamp | By Seisupi
Texure, brush by Aethereality http://www.aethereality.net/ & Celestial Star http://celestial-star.net/

Để 1 tuần rồi sẽ chuyển sang chế độ lưu trữ

Bình luận    |    0 bình luận

Bạn cần phải đăng nhập mới có thể gởi bài viết.
Nến bạn chưa đăng ký thì hãy bấm vào đây để đăng ký.
Chào mừng bạn đến ZideanART !