** The Grand **

» Digital » Thiết kế giao diện (UI/UX) |     06-08-2006     | Tác giả: dinobrain Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Web demo làm cho 1 bar Disco bên Mỹ... nhận hôm CN mới giao demo sáng nay.
banner là flash... Đang bí cái Footer... +__+

Zider đã tham gia gởi bình luận
heroboy, sutsit, xauxiconuong, xlyn, zionnguyen
 1. heroboy
  heroboy 14-08-2006, 08:50 PM
  Mau sac ko da ti nao
 2. sutsit
  sutsit 13-08-2006, 06:37 PM
  màu này có vẻ không hợp với disco lắm :-S anh thử dùng màu đen với hình đèn disco, ảnh vài đứa đang "bay" vài đứa đang nhảy nhót.
  footer anh cho địa chỉ, vài hình ảnh rượu .v.v.
 3. xauxiconuong
  xauxiconuong 12-08-2006, 03:57 AM
  Texture THE GRAND trên banner nhìn ko hay lắm.
 4. xlyn
  xlyn 07-08-2006, 02:58 AM
  Đẹp, màu thik
 5. zionnguyen
  zionnguyen 07-08-2006, 12:14 AM
  footer để mấy chai rựu mạnh với địa chỉ