Tĩnh vật

» Graphic Design » Art direction |     19-07-2006     | Tác giả: minhngoccomic Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Bức này là do cảm hứng mà ra thui chứ không có dụng ý nghệ thuật nào hết.

Zider đã tham gia gởi bình luận
nammeo, cooc, xlyn, weart, kiba
 1. nammeo
  nammeo 30-10-2006, 12:03 AM
  giống vẽ bằng Paint quá!
 2. cooc
  cooc 19-07-2006, 08:19 PM
  Nhớ lại ngày xưa ta bé ... ^^
 3. xlyn
  xlyn 19-07-2006, 06:50 PM
  Vẽ = chụt hả ?
 4. weart
  weart 19-07-2006, 07:44 AM
  nhìn khá hay! nếu em vẽ pro chút nữa chắc đẹp!
 5. kiba
  kiba 19-07-2006, 06:07 AM
  Chà chà, giống tranh trừu tượng wá em? ^^