** nihon sushi2 **

» Digital » Photo Manipulation |     20-06-2006     | Tác giả: dinobrain Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Sushi, cái này kô biết là tên gì.

Các mẫu khác:

Lồng đèn: http://www.zidean.com/d/25102
Sushi 01: http://www.zidean.com/d/25108

Zider đã tham gia gởi bình luận
sutsit, heroboy
  1. sutsit
    sutsit 13-08-2006, 06:31 PM
    nhìn miếng sushi
  2. heroboy
    heroboy 23-06-2006, 09:52 PM
    sushi nay nhin ko co mieng thit nao hong ngon hehehhee