Basic Typography

» » |     26-02-2003     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Đây là chương đầu tiên, chủ yếu là giới thiệu về Typography, còn chương II đang viết...

Zider đã tham gia gởi bình luận
diempucca, genuine, kvt04, suongrong, vinnie
 1. diempucca
  diempucca 19-09-2005, 11:00 PM
  hay wá ! chừng nào xong nhớ cho mình với nhe!
 2. genuine
  genuine 01-05-2004, 06:56 AM
  to be conluded
 3. kvt04
  kvt04 01-05-2004, 05:44 AM
  chừng nào xong chương 2 ?
 4. suongrong
  suongrong 02-07-2003, 07:06 PM
  Đẹp lắm.
 5. vinnie
  vinnie 07-04-2003, 07:37 AM
  CÁm ơn Gen rất nhiều, mình đang cần cái này lắm thank nhe