ZideanART Symbol Mark

» » |     15-02-2003     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Symbol Mark của ZideanART, PS7.0 ... winrar 3.1

Zider đã tham gia gởi bình luận
kvt04, vtt17, shi2nqt
 1. kvt04
  kvt04 09-05-2004, 10:53 AM
  đẹp chứ ! nếu nhỏ lại chắc đẹp hơn !
  Chắc tui lầy cái này bổ sung vô head-lôg của trang web của tui wa !
 2. vtt17
  vtt17 21-02-2003, 05:22 AM
  Cái này chắc là không ăn được roài .200 điểm cho cái ánh sáng.
 3. shi2nqt
  shi2nqt 18-02-2003, 01:58 AM
  hix...
  làm ơn đừng nén bằng rar được o ?? tui ko mở ra được
  khổ quá... vậy làm sao design bây giờ