Typo G 5

» Digital » Digital art |     10-06-2002     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

like before .... letter G and garamont font

Zider đã tham gia gởi bình luận
automatic, allnew
  1. automatic
    automatic 05-04-2006, 06:00 AM
    ko nhìn rõ chi tiêt
  2. allnew
    allnew 05-04-2006, 01:01 AM
    nhỏ quá, ko nhìn thấy chi tiết