Typo G2

» Digital » Digital art |     10-06-2002     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Made it long time ago, when i study about graphic design .... i luv typography

Sketch version of Typo G1

Zider đã tham gia gởi bình luận
7conver

Bình luận    |    1 bình luận

Bạn cần phải đăng nhập mới có thể gởi bài viết.
Nến bạn chưa đăng ký thì hãy bấm vào đây để đăng ký.
Chào mừng bạn đến ZideanART !

  1. 7conver
    7conver 06-03-2005, 12:33 PM
    cái nè thì em chịu , đang chuẩn bị học đến , nhưng mà nhìn cũng có cái Tôi của pác Gen trong đó ghen !