12 Cung hoàng đạo

» Graphic Design » Nghệ thuật chữ |     02-05-2013     | Tác giả: tonbui Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Đây là một công việc cũ của mình, chủ yếu là làm chơi. Chúc mọi người xem vui vẻ.

Zider đã tham gia gởi bình luận
sithang, kesatgai1409
  1. sithang
    sithang 05-05-2013, 08:22 PM
    Đẹp thật!
  2. kesatgai1409
    kesatgai1409 02-05-2013, 10:30 PM
    nhìn ngộ ngô :d