Quảng cáo

 

  1. Top Banner (468 x 60) - Trang chủ
  2. Top Banner (468 x 60) - Tất cả các trang *
  3. Center Banner (580 x 150) - Trang chủ
  4. Left Banner (170 x 68) - Trang chủ
  5. Right Banner (170 x 68) - Trang chủ
  6. Floating Banner (1000 x 65) - Trang chủ [xem thử]
  7. Full page banner - Trang chủ

  8. (*) loại trừ một số trang riêng tư của thành viên


    [Xem vị trí các banner]


[phóng lớn]
Quy định Banner
- Chỉ đăng các banner phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam
- BQT có quyền từ chối các banner không phù hợp với bố cục website
- Định dạng GIF hoặc JPEG, Flash