Thông báo cho BQT

:: Thiết kế logo thương hiệu chuỗi cửa hàng cafe Cao Minh
Thể loại: »
Zider: khachung
gởi lúc 26-11-2017
0 xem chi tiết, 0 góp ý
Thiết kế logo thương hiệu chuỗi cửa hàng cafe Cao Minh
 
Bạn thấy tác phẩm trên có vấn đề gì ?
Lời nhắn